Kalp Romatizması

Kalp romatizması nedir ?

Kalp romatizması bazı bakteriyal infeksiyonlardan sonra gelişen ve kalp dokularını tutan sistemik bir hastalıktır. Kalp romatizması; romatizmal ateş, romatizmal kalp hastalığı / romatizmal kapak hastalığı gibi farklı isimlerle de anılır; aslında bu isimler hastalığın farklı evrelerinin veya oluşturduğu farklı tabloların adlarıdır.

Kalp romatizması boğazdaki beta hemolitik strepetokok infeksiyonundan sonra gelişir. Bu infeksiyon yüksek ateş, şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve genel durum bozukluğu yaratan ciddi bir hastalıktır. Çoğunlukla çocukluk veya genç erişkin yaşlarda görülür.

Beta hemolitik strepetokok infeksiyonundan sonra yaklaşık 10-15 gün sonra kalp tutulumu başlayabilir. Kalp tutulumu olduğunda bu tabloya “romatizmal ateş” ismi verilir. Romatizmal denmesinin nedeni vücuttaki bazı eklemlerin ve bağ dokusunun da hastalığa katılmasıdır. Romatizmal ateş başladığında boğaz infeksiyonu tablosu çoğunlukla düzelmiş ve geçmiş olur.

Genel sağlık koşullarındaki ve tıbbi hizmetlerdeki iyileşmeden dolayı bakteriyal boğaz infeksiyonlarının sıklığı ve şiddeti azalmaktadır. Bu nedenle romatizmal ateş ve buna bağlı olarak gelişen romatizmal kalp / kapak hastalıklarının sıklığı gelişmiş toplumlarda son yıllarda azalmıştır.

Romatizmal ateş nasıl bir hastalıktır?

Romatizmal ateş yüksek ateşle seyreden; eklemlerde ciddi şişlik ve ağrı nedeniyle hareket etmeyi çok güçleştiren ve kişiyi genelde yatağa düşürebilen ağır bir hastalıktır.

Romatizmal ateş sırasında gelişen kalp tutulumu çoğunlukla geçicidir.

Ancak kalp kapaklarındaki kalınlaşma ve ödem bazı hastalarda ileriki yıllarda kapaklarda şekil bozukluğuna ve fonksiyon kaybına yol açabilir. Bu durumda ilerleyici olabilen “kalp kapağı hastalığı / romatizmal kapak hastalığı” gelişebilir. Kalınlaşmış kapak yeterince açılamaz ve gereği gibi kapanamaz; kapakta darlık veya yetmezlik gelişir. Bu durum da kalp büyümesine ve kalp yetersilziğine sebep olur.

Romatizmal kapak hastalığı en sık olarak mitral kapağı tutar. İkinci sıklıkta mitral ve aort kapağın birlikte tutulması söz konusudur. Üçüncü sıklıkta ise aort kapağı tek başına tutulur. 

Kapak hastalığı romatizmal ateş hastalığından çoğunlukla yıllar sonra kendini belli eder. Kapaklarda kalınlaşma ve büzüşme olur; kapaklardaki bu deforme dokulara kalsiyum iyonları birikir ve sıklıkla kapaklarda kireçlenmeler de ortaya çıkar. Kalınlaşmış ve şekli bozulmuş kapaklar gereği gibi açılıp kapanamazlar ve neticede kalp odacıkları arasında kan akımını iyi bir şekilde yönlendiremezler. Kapakların açılmaları kısıtlanmışsa kapak darlığı (örneğin (mitral darlığı) kapanma fonksiyonları bozulmuşsa kapak yetmezliği (örneğin aort yetmezliği) adı verilen hastalık tabloları gelişir.

Romatizmal kapak hastalığının belirtileri nedir ?

Romatizmal kapak hastalığının uzun yıllar belirtisi olmayabilir. Zamanla nefes darlığı, çarpıntı, çabuk yorulma ve ayaklarda şişlik gibi yakınmalar ortaya çıkar.

Romatizmal Kapak Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir ?

İyi bir kalp muayenesi ile kapaktaki darlık veya yetmezlik iyi bir kalp muayenesi ile saptanabilir. Ancak en iyi ve en kolay yöntem ekokardiyografi incelemesidir. Ekokardiyografi ile kalbin tüm yapısı, kalp boyutları ve kalp kapakları görüntülenir. Varsa kapakta darlığın veya yetmelziğin derecesi ölçülür. 

Romatizmal Kapak Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir ?

Hastanın şikayeti yoksa uzun süre tedavi gerekmeyebilir. Önemli olan kapaktaki darlığın veya yetmezliğin kalp fonksiyonlarını bozmadan önce saptanması ve önlem alınmasıdır. Bu önlemler kapağa ve hastalığın derecesine göre değişebilir. Önceleri ilaç tedavisi yeterlidir.

Bazı hastalarda kapağın ameliyatla tamir edilmesi veya protez kapakla değişitirlmesi gerekebilir. Önemli olan, bu gibi müdahalelerin zamanlamasında geç kalmamaktır. Bu nedenle kapak hastalığı bulunan kişilerin şikayeti olsun olmasın düzenli muayene ve ekokardiyografi takibinde olmaları gerekir.

Prof. Dr. Ali Serdar Fak,

Ekokardiyografi tetkiki hakkında ayrıntılı bilgi için: 02166880968, www.vivasaglik.com

 

Sınırlı Sorumluluk Beyanı : Sitemizin içeriği ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Bilgiler hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Site bilgilerine dayanarak tanı ve tedavinin yönlendirilmesi önerilmez. Sitede ilgili yasa içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı yoktur.

Copyright © Tüm Hakları Saklıdır.