Dilate Kardiyomiyopati

Dilate kardiyomiyopati doğuştan gelen genetik ve kronik bir kalp hastalığıdır. Kalbin giderek büyüdüğü, kalp bosluklarının genişlediği ve kalbin kasılma kuvvetinin giderek zayıfladığı bir hastalıktır. Kalp yetersizliği nedenlerinden biridir ve genelde ilerleyici bir hastalıktır. Her hastada seyri ve şiddeti çok farklı olabilir. Hastalık bazen çocuk veya genç yaşta bazen de erişkin yaşta kendini göstermeye başlar. Bu hastalığı taşıyan kişilerde ne yazık ki uzun süre önemli bir belirti olmayabilir.

En sık görülen belirtiler çabuk yorulma, nefes darligi ve ayaklarda şişmedir. Genelde kalp yetersizliği tablosuna yol açar. Özellikle koroner arter hastalığı risk faktörleri bulunmayan (genç erkekler, kadınlar) ve başka kalp yetersizliği nedeni saptanmayan kişilerde dilate kardiyomiyopati varlığı akla gelmelidir. Hastalığın tanısında en kolay yöntem ekokardiyografik incelemedir; ancak koroner arter hastalığının koroner arter hastalığına bağlı olmadığının koroner anjiyografi yapılarak kanıtlanması gereklidir.

Hastalık en sık olarak kalp yetersizliğine ve ritim bozukluğuna neden olur. Ritim bozuklukları çoğu zaman hayatı tehdit eden önemli aritmilerdir. Ne yazık ki ani ve erken yasta ölüm riski yüksektir. Ailesel bir hastalık olduğu için ailenin diğer bireylerinde de hastalık çeşitli şekillerde kendini gösterebilir.

Hastalığı ortadan kaldıracak bir tedavi şekli (kalp nakli dışında) yoktur.

Tedavi şeklini hastanın yaşına, hastalığın sebep olduğu belirtilere gore seçeriz. Her hastada tedavi farklı olabilir ve aynı hastada zamanla değişik tedaviler gerekebilir. Hastalık ilk saptandığında ve şikayetler başladığında öncelikle ilaç tedavisi öneririz. Ritim bozukluğu olan hastalarda ritim bozuklupunu önleyen veya tedavş eden ilaçlar kullanırız. En önemli sorun ani ölüm riskidir. An ölüm rsiki olan kişilerde ani ölümün önlenmesi için otomatik elektroşok cihazı (ICD cihazı) yerleştiririz. Çok ileri olgularda, özellikle genş hastalarda  kalp nakli yapılabilir.

Dikkat: Dilate kardiyomiyopati saptanan kişilerde hastanın diğer aile bireylerini de (çocukları dahil) araştırımamız gereklidir.

 

Prof. Dr. Ali Serdar Fak, www.vivasaglik.com

 

Sınırlı Sorumluluk Beyanı : Sitemizin içeriği ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Bilgiler hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Site bilgilerine dayanarak tanı ve tedavinin yönlendirilmesi önerilmez. Sitede ilgili yasa içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı yoktur.

Copyright © Tüm Hakları Saklıdır.