Hipertrofik Kardiyomiyopati

Hipertrofik kardiyomiyopati doğuştan gelen genetik bir kalp hastalığıdır. Kalp kasının bir bölümünün orantısız derecede kalınlaştığı ve kalbin geometrisinin bozulduğu kronik bir hastalıktır. Anormal derecede kalınlaşan bölge genellikle kalbin sağ ve sol karıncıklarını birbirinden ayıran duvarında (septum) görülür.  Kalp kasındaki kalınlaşma yaşamın herhangi bir döneminde başlayabilir ve sıklıkla ilerleyicidir. Çocuklarda ve genç erişkinlerde sıktır. İleri yaşta da görülebilir. Genç-orta yaşlardaki ritim bozuklukları ve ani ölüm riski yüksektir, ileri yaşlardaki hastalarda ise kalp yetersizliği riski daha fazladır.

icd hipertrofik kardiyomiyopati, aritmi

 

Ani ölüm riski saptanmış olan 54 yaşındaki hastamızda ani ölümün önlemesi için takılan otomatik ICD cihazının (elektroşok cihazı) röntgen görüntüsü.

Çoğu kişide belirti vermeden ve hastalık tablosuna yol açmadan yıllarca sessiz kalabilir. Bazen başka nedenlere bağlı muayene sırasında rastlantısal olarak veya ailenin başka bir bireyinde bulunduğu için tarama sırasında saptanabilir. Aile içinde, hastalığı taşıyan kişilerde çok farklı şiddette ve farklı tabloda kendini gösterebilir.

En sık olarak çeşitli aritmilere, bayılma (senkop) ataklarına ve kalp yetersizliği tablosuna neden olur. Erken yaşlarda daha sık aritmi ataklarına sebep olur; ileri yaşlarda ise kalp yetersizliği tablosu ön plandadır. En sık görülen aritmi “atriyal fibrilasyon” dur. Ancak ani ölüme neden olabilecek “ventriküler tasikardi” veya “ventriküler fibrilasyon” atakları da sık görülür. Aritmi ve senkop atakları çok tipik olarak efor, egzersiz ve spor esnasında ortaya çıkar.

Muayene bulgularından ve EKG özelliklerinden hastalık bazen tahmin edilebilir. Hastaliğın tanısında en pratik ve yararlı yöntem ekokardiyografik incelemedir.

Hastalığın her duruma standart bir tedavisi yoktur. Tedavi seçimini daha çok hastaya ve hastanın taşıdığı risk derecesine göre yaparız. Ritim bozukluğu olan veya ani ölüm riski saptanan hastalarda ritim düzenleyici (antiaritmik) ilaçlar kullanırız. Bayılma atakları yaşayan veya ani ölüm riski altında olan hastalarda ilaç tedavisi çoğu zaman yeterli değildir; otomatik elektrosok cihazı (ICD) yerleştiririz.

Kalp yetersizliği olan hastalarda kalp yetersizliği tedavi uygularız.

Dikkat: Hipertrofik kardiyomiyopati saptanan kişilerde hastanın diğer aile bireylerinin de (çocukları dahil) araştırımamız gereklidir.

Bu hastalıkta çok farklı tedavi yöntemleri vardır ve tedavi seçimine hastalığın seyrine ve hastasına göre karar veririz.

 

Prof. Dr. Ali Serdar Fak, www.vivasaglik.com

 

Sınırlı Sorumluluk Beyanı : Sitemizin içeriği ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Bilgiler hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Site bilgilerine dayanarak tanı ve tedavinin yönlendirilmesi önerilmez. Sitede ilgili yasa içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı yoktur.

Copyright © Tüm Hakları Saklıdır.