Davetli Kongre Konuşmaları ve İdari Görevler

ULUSLARARASI TOPLANTILAR: 

ECG diagnostic criteria in; Evidence-based update in cardiology, World Society of Arrhythmias. Tirana, Albenia, May 2013

Internatio?nal Symposium on Progress in Clinical Pacing, Chair, Rome, Cavalieri - December 4-7, 2012

9th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, Antalya, 2012; March 14-18; Morning surge and cardiovascular risk in hypertensive patients

Interactive Case Discussion, 8th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, April 6-10, 2011, Marmaris, Turkey

Assessment of Target Organ Damage in Hypertension; Echocardiography through Cases, 8th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, April 6-10, 2011, Marmaris, Turkey.

Assessment of Target Organ Damage in Hypertension; ECG through Cases, 8th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, April 6-10, 2011, Marmaris, Turkey.

Hypertension in the Very Elderly, 8th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, April 6-10, 2011, Marmaris, Turkey.

Master Speaker on the COPD and Cor Pulmonale Case: Interactive and Simulation Course, Acaya Meeting, University of Rome, April 4, 2011, Rome, Italy.

Challenge in Patient Empowerment in Turkey, European Society for Quality in Healthcare Spring Workshop, April 4. 2010, Istanbul, Turkey.

Sleep Apnoea and Hypertension; should we be more interested in? 7th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, April 14-18, 2010, Ürgüp, Turkey.

Discussion: Difficult Cases in Hypertension, 4th European Cardiology Conference for Family Physicians and General Practitioners. May 29-31, 2009, Istanbul, Turkey.

Meet the Experts: Hypertension in the elderly; 4th European Cardiology Conference for Family Physicians and General Practitioners. May 29-31, 2009, Istanbul, Turkey.

Interactive Case Discussion, 6th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, March 24-28, 2009, Istanbul, Turkey.

Atrial fibrillation and isolated systolic hypertension in the elderly. 2nd Turkish-Hungarian Symposium on Hypertension. December 2-6, 2007, Budapest, Hungary.

The short QT syndrome. How prevalent is it? 34th International Congress on Electrocardiology and 48th International Symposium on Vectorcardiography. June 27-30, 2007, İstanbul, Turkey.

Holter monitorization in coronary artery disease. 34th International Congress on Electrocardiology and 48th International Symposium on Vectercardiography. June 27-30, 2007, İstanbul, Turkey.

Live Case: Diagnostic Electrophysiology, Panellist / Co-chair. 3rd International Summer School on Cardiac Arrhythmias. September 9-12, 2007, Eskişehir, Turkey

Assessment of Target Organ Damage in Hypertension; Echocardiography through Cases, 8th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, April 6-10, 2011, Marmaris, Turkey.

Assessment of Target Organ Damage in Hypertension; ECG through Cases, 8th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, April 6-10, 2011, Marmaris, Turkey.

Hypertension in the Very Elderly, 8th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, April 6-10, 2011, Marmaris, Turkey

Master Speaker on the COPD and Cor Pulmonale Case: Interactive and Simulation Course, Acaya Meeting, University of Rome, April 4, 2011, Rome, Italy.

7th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, Nevsehir, 2010; April; Sleep Apnea as a Cardiovascular risk factor.

4th European Cardiology Conference for Family Phsysicians and General Practitioners. İstanbul, 2009, May 29-31. AS Fak: Meet the Experts and Discussion.

6th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis,  Antalya, 2009; March 24-28. AS Fak: Interactive Case Discussion

2nd Turkish-Hungarian Symposium on Hypertension. Budapeste, 2007, December 2-6. AS. Fak: Atrial fibrillation and (isolated systolic) hypertension in the elderly. Hypertonia és .Nephrologia 2008; 12:205

34th International Congress on Electrocardiology and 48th International Symposium on Vectercardiography. İstanbul 2007, June 27-30. AS Fak: The short QT syndrome. How prevalent is it ?

34th International Congress on Electrocardiology and 48th International Symposium on Vectercardiography. İstanbul 2007, June 27-30. AS Fak: Holter monitorisation in coronary artery disease.

3rd International Summer School on Cardiac Arrhythmias. Eskişehir, 2007 September 9-12. AS Fak: Live Case: Diagnositc EPS, Panelist / Cochair

Ulusal Toplantılar: 

 1. 5. Marmara İç Hastalıkları Günleri, February 2012, Istanbul. Kalp Yetersizliği, tedavi ve takipde güncel bilgiler.4
 2. 4. Marmara İç Hastalıkları Günleri, February 2011, Efor testi ve ekokardiyografi; kime ne zaman isteyelim, nasıl yorumlayalım ?
 3. Obezite ve kardiyovasküler hastalıklar. 1. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, 21-22 Ocak, 2011, İstanbul.
 4. Hipertansif hedef organ hasarına yaklaşım; interaktif olgu tartışması. 10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 18-22 Mayıs, 2011, Fethiye.
 5. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu, A’dan Z’ye Klinik Araştırmalar-Araştırmacı Eğitimi Programı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aralık 2011, İstanbul
 6. Kalp yetersizliği, Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu, İç Hastalıkları Kursu, Kasım 2011, İstanbul.
 7. İskemik kalp hastalığı, Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu, İç Hastalıkları Kursu, Kasım 2011. İstanbul.
 8. Sistemik hipertansiyon; güncel yaklaşım ve tedavi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Mezuniyet Sonrası Eğitim kursu, Kasım 2011, İstanbul.
 9. Sedefle yaşam; sedef hastalığında kardiyovasküler hastalıklar ve korunma, 2 Kasım, 2011, İstanbul.
 10. Psoriasiste kardiyovasküler morbiditenin yönetimi; Türk Dermatoloji ve Veneryal Hastalıklar Derneği Sempozyumu, Ekim, 2011, Dalaman.
 11. Kalp yetersizliği; güncelleme. M.Ü. Hipertansiyon ve Ateroskleroz Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Eğitim Toplantısı,  Mayıs 2011, İstanbul
 12. Koroner arter hastalığı, güncelleme. M.Ü. Hipertansiyon ve Ateroskleroz Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Eğitim Toplantısı,  Mayıs 2011, İstanbul
 13. Sistemik hipertansiyonda güncelleme toplantısı, İşyeri Hekimleri Derneği, İstanbul Tabip Odası, Haziran, 2011, İstanbul
 14. Hipertansif hedef organ hasarına yaklaşım; interaktif olgu tartışması. 10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 18-22 Mayıs, 2011, Fethiye.
 15. Hiperlipidemi tedavisinde gözden kaçanlar.  4. Marmara İç Hastalıkları Günleri, Şubat 2011, İstanbul. 26 February, 2011, İstanbul
 16. Obezite ve kardiyovasküler hastalıklar. 1. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, 21-22 Ocak, 2011, İstanbul.
 17. Acilde Ritim Bozuklukları, Tedavi Yaklaşımı, Temel Acil Tıp Eğitimi Kursu, Türkiye Acil Tıp Derneği, Mayıs 2010, İstanbul.
 18. Klinik EKG, Tanısal Yaklaşım, Temel Acil Tıp Eğitimi Kursu, Türkiye Acil Tıp Derneği, Mayıs 2010, İstanbul.
 19. Yoğun bakımda kalp yetersizliğine yaklaşım ve tedavi. Türk Toraks Derneği 13.Ulusal 5-9 Mayıs, 2010, İstanbul.
 20. Yoğun bakımda kalp yetersizliğine yaklaşım ve tedavi. Türk Toraks Derneği 13.Ulusal 5-9 Mayıs, 2010, İstanbul.
 21. Yoğun bakımda kardiyak aritmilere yaklaşım ve tedavi. Türk Toraks Derneği 13.Ulusal 5-9 Mayıs, 2010, İstanbul.
 22. Acilde Ritim Bozuklukları, Tedavi Yaklaşımı, Temel Acil Tıp Eğitimi Kursu, Türkiye Acil Tıp Derneği, Nisan 2010, İstanbul.
 23. Klinik EKG; Tanısal Yaklaşım, Temel Acil Tıp Eğitimi Kursu, Türkiye Acil Tıp Derneği, Nisan 2010, İstanbul.
 24. Ekokardiyografi ve stres testleri, hangi hastada ne zaman istenmeli, nasıl değerlendirilmeli? 3.Marmara İç Hastalıkları Günleri, 24-25 Şubat, 2010, İstanbul.
 25. EKG Kursu; Dar QRS taşikardiler. 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 22-25 Ekim, 2009, İstanbul
 26. Klinik Kardiyolojide sık sorulan sorular: İnfektif endokardit profilaksisi; yeni rehberlerin getirdiği karmaşa. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 24-28 Eylül, 2009, Antalya
 27. Kronik kalp yetersizliği hastasına yaklaşım. 2.Marmara İç Hastalıkları Günleri, 20-22 Şubat 2009, İstanbul.
 28. Hiperürisemi tedavi edilmeli mi ? Türk Kardiyoloji Derneği, Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu, Kalp Yetersizliğinde Tartışmalı Konular Sempozyumu, Kasım 2008, İstanbul.
 29. Hiperlipidemi tedavisinde başarılı mıyız? Kanıtlar ve gerçek hayat: Kardiyolog bakış açısı. 1.Marmara İç Hastalıkları Günleri, Şubat 2008, İstanbul.
 30. İnteraktif EKG olgu tartışması; 1.Marmara İç Hastalıkları Günleri, Şubat 2008, İstanbul.
 31. Hipertansiyon tedavisi ve kılavuzların güncellenmesi, İç Hastalıkları Kadıköy Toplantıları, Kasım 2007, İstanbul.
 32. tabil angina pektoris tedavisinde eksik kalan nokta olarak kalp hızı. Stabil angina pektoris tedavisinde neredeyiz? 3. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahi Güncelleme Toplantısı, Aralık 2007, Antalya.
 33. Siyanozlu Hastaya Yaklaşım, Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2007, Antalya.
 34. Kronik Kalp Yetmezliği Paneli. Türk Kardiyoloji Derneği Mezuniyet Sonrası Çalışma Grubu Toplantısı, Mayıs 2007, Denizli.
 35. Akut Koroner Sendrom; Eşlik Eden Aritmilere Yaklaşım. İç Hastalıkları Kadıköy Toplantıları, Mart 2006, İstanbul.
 36. Aritmik Hastalıklar; Nasıl tanıyalım? İç Hastalıkları Kadıköy Toplantıları, Ocak 2006, İstanbul.
 37. Kardiyorenal korumada hangisi önceliklidir ? Kardiyoproteksiyon mu ? Nefroproteksiyon mu? “Pro-con debate”: AS Fak: Kardiyoproteksiyon önceliklidir. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Kasım 2005, Antalya.
 38. Kalp Yetersizliğinde İlaç Dışı Korunma Yöntemleri, Biventriküler Kalp Pili ve ICD. İç Hastalıkları Kadıköy Toplantıları, Eylül 2005, İstanbul.
 39. Turner sendromlu hastalarda kardiyak problemler ve hipertansiyon. Pediyatrik Endokrinoloji ve Oksoloji Derneği Sempozyumu II, Çocukluktan Erişkinliğe Turner Sendromu, Haziran 2003, İstanbul 
Sınırlı Sorumluluk Beyanı : Sitemizin içeriği ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Bilgiler hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Site bilgilerine dayanarak tanı ve tedavinin yönlendirilmesi önerilmez. Sitede ilgili yasa içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı yoktur.

Copyright © Tüm Hakları Saklıdır.